Tanulmány

NOS nyertes pályázat – Innováció + Délmagyar.hu cikk

By | Kultúra, Szórakozás, NOS Magazin, Pályázat, Tanulmány | No Comments

A Dél-alföldi innovációs szolgáltatásigény felmérése során arra jutottunk, hogy régiónk megfelelő innovációs kultúrájának kialakításához kisgyermekkortól kezdődő fejlesztésre van szükség. Ahhoz, hogy a lakosság a tudásából profitálhasson, nagyobb együttműködési képességre, egymás iránti bizalomra és megfelelő kockázatviselési hajlandóságra kell(ene) tanítani a kicsiket. Kevésbé versenyre, mint inkább együttműködésre, egymás tudásának értékelésére sarkalló játékokat gyűjtöttünk, amelyek bármelyik óvodának vagy iskolának segítésére lehetnek – a hazai innováció sikeréért.

innováció kreativitás nos pályázat freepik
A BAROSS GÁBOR program keretében megvalósult rendezvényről, a játék és a képességfejlesztés összefüggéseiről az alábbi cikkben olvashatnak:

Délmagyar.hu

Nem mindennapi téma megvitatására gyűltek össze szerdán az óvodapedagógusok a közel 60 éve működő MÁV Óvodában.

Egy friss tanulmány kijelentéseit gondolták tovább, amely azt írja: ahol az emberek legfőbb „természeti” kincse a tudás, mint például Szegeden és környékén, ott különösen érdekes, hogy játékosan motiválják és kérdezésre biztatják-e a gyermekeket. Fontos, hogy a kicsik értékesnek érezhessék magukat, és felnőttkorukra megtalálják hivatásukat az egyetemi városban és környezetében.

Szeged az egyetem miatt (is) messze földön híres „szürkeállományáról”, vagyis az emberek tudásáról, a találmányokról, a kutatóintézetekről. Sőt a szegedi városfejlesztési stratégiában is szerepel a tudásalapú gazdaság kifejezés. Kérdés, mit jelent ez a hétköznapokban. A Játékosan az innovációért elnevezésű rendezvényen „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Szegedi Óvodájának vezetője, Bíró Irma egyetértett azzal, a megfelelő nevelésen is múlik, lesz-e tudósutánpótlás, ezért ők a legkülönbözőbb játékokkal, mozgáslehetőségekkel fejlesztik a gyermekek kreativitását. Saját nevelési programjukból szintén ez derül ki: tevékenységközpontú nevelési programjuk kiindulópontja a kommunikációra, kooperációra nevelés.

„Egy jó óvoda stabil érzelmi alapot ad, vagyis ideális esetben csak olyan óvónők dolgoznak, akiknek az emberi hozzáállása megfelelő” – mondta az óvodavezető, és hozzátette, csupán kiindulási pont, ha valakinek papírja van a tudásáról, e mellett kell, hogy sugározzon belőle a szeretet és a hivatástudat. Ha a gyermek a szülőn is látja a munka iránti elhivatottságot, az duplán jó – vélték az óvodapedagógusok. Elhangzott, az esetleges családi kríziseket gyorsabban átvészelik a gyerekek a mozgás, a tánc, a zene és az óvónők empatikus hozzáállása segítségével. Szintén fontos kisgyermekkorban, hogy az óvodák a felmerülő viselkedészavarokra, problémákra azonnal reagáljanak, őszinte, diszkrét beszélgetést, fogadó órát, biztosítsanak a szülőknek.

Kiderült, hiányzik az óvodák-iskolák közötti visszajelzés. Az óvodáknak megerősítésre lenne szükségük – mondta Bíró Irma. Próbálták a gyermekeket „követni” – mondta az óvodavezető – pár mondatos véleményt kértek volna egy-két év után az iskoláktól a volt óvodásaikról, hogy visszaigazolást kapjanak, ám egyelőre egyetlen iskola, a szegedi Béke utcai volt együttműködő kezdeményezésükre.

A „Játékosan az innovációért” programon kiemelték, fontos, hogy a gyermekeket hagyják kísérletezni, illetve elfogadják, hogy a gyermekek életkorukból fakadóan kérdeznek, néha ugyanazt a kérdést teszik fel tizenötször. Tiszteletben kell tartani a gyermek személyiségét, a családi elvárásokat, illetve utat mutatni a társadalmi elvárások felé.

Felvetődött, a gyermekeknek manapság talán azért vannak viselkedési problémáik, mert túl sok információ jut el hozzájuk, és ez maximálisan leterheli őket. A tanulmány kapcsán abban mindenki egyetértett az óvodai rendezvényen, hogy a fő cél a fontos értékek megléte, vagyis legyen bizalom és létbiztonság, hogy a gyerekek végül elégedett, sikeres, együttműködésre képes felnőttekké váljanak.


 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szokatlan_ovodai_ertekezlet/2162673/

A teljes ingyenes tanulmányt (“Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban” címmel) letölthetik honlapunkról.

További információt a tanulmányról és az innovációs játékgyűjteményről Kapás Csillától kaphatnak az info@noskft.hu címen.

Köszönet Császár Kata óvódapedagógusnak, F. Vadadi Adrienn óvodapedagógusnak, Paprika Márknak, Dr. Matuz Jánosnak, Medovárszky Zoltánnak, Kazal Kolosnak az innovációs tanulmányhoz nyújtott javaslataikért.

Sajtókapcsolatokért felelős munkatársunk: Kapás Csilla +36(62)443300

 

Mi a klaszter?

By | Egyéb, NOS Magazin, Tanulmány | No Comments

A Klaszter az Európai Unióban már régóta ismert és jól működő szerveződési modell, így ezek létrejöttét az EU maga is ösztönzi. A Klaszter nemzetközi (OECD-LEED) definíció szerint „olyan horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó önálló jogi személyiségű cégek integrációja, amelyek a kapcsolódó társadalmi intézményekkel együtt, ugyanabban az ágazatban dolgoznak,…regionálisan közel állnak egymáshoz, …piaci versenyzők és együttműködők alkotják, amelyeket összeköt a hosszú távú üzleti dinamika, az innováció, a közösen racionalizált tevékenységek költség csökkentő és hatékonyságot növelő üzletvitele…”.

A Klaszter tehát valójában a vállalkozásoknak egy olyan nem önálló jogi személyiségű stratégiai szövetsége, amely az eddig ismert vállalkozási csoportosulásoktól több szempontban is különbözik, így jobban megfelel napjaink kihívásainak. A klaszter non-profit szerveződés, munkájának költségeit a tagok fedezik abból a megtakarításból és piaci többlet eredményből, amit a klaszter tevékenysége számukra megteremt. Tevékenységét a klaszter közösen kialakított és elfogadott szerződés alapján végzi.

Miért van szükség pályázat- és tanulmányíróra?

By | NOS Magazin, Pályázat, Tanulmány | No Comments

Mit tud egy jó pályázatíró?
Gyorsan dolgozni 🙂 De tudni kell a hazai és az uniós elnyerhető pénzekről, alaposan ismerni kell a pályázati kiírást, útmutatókat. Szükség van közgazdasági-, pénzügyi-, jogi- és egyéb speciális szaktudásra, legtöbbször nyelvtudásra is. És ami még nagyon kell: precizitás. Akik döntenek, hogy ki kapja a pénzt, kizárólag megfelelően kidolgozott pályázatot olvasnak el.

Így készül a NOS megvalósíthatósági tanulmány, a NOS Smart City audit és koncepció

By | NOS Magazin, Tanulmány | No Comments

Hogyan lehet az ötletből megvalósítás, pláne magvalósíthatósági tanulmány? Hogyan jön létre az a dokumentum, amelyet később a szakemberek is átlátnak, amely alapján létrejön a fejlesztés?

Általában a NOS irodájában találkozunk, egy kávé mellett megismerkedünk és megismerjük a projektjét. Ha távolabbról keres bennünket valaki, akkor videokonferencián, vagy csak a kitöltött projekt adatlapon keresztül találkozunk.

Elkészült az adatlap? Akkor megvannak az alap-adatok. A NOS a kitöltött projekt adatlap, az egyéb feltételek alapján árajánlatot tesz Önnek (az ajánlatban benne lesz az elkészítés időtartama, szakértői munka díja, feltételei). A cégünk által vállalt tevékenység elvégzésének feltételeit az Önnel megkötött megbízási szerződés rögzíti.

Adatgyűjtés és problémadefiniálás következik. Ennek során felmérjük a megbízó igényeit, megismerjük az előzményeket és a körülményeket, az ágazati standardokat. Például interjút készítünk az Ön cége, intézménye vezetőivel, munkatársaival, megismerjük a szervezeti felépítést, a munkafolyamatokat, prominencia-vizsgálatokat végzünk az érintett személyek körével. A sokéves NOS tapasztalat alapján megvizsgáljuk a fejlesztési lehetőségek korlátait.

Ekkor koncepciót készítünk. Ebben szoktuk rögzíteni az új üzleti elképzelés alapelveit, illesztve a vállalat szervezeti felépítéséhez. Ismertetjük az elérni kívánt helyzetet, a lehetséges szervezeti és működési változatokat, a létrehozás fázisait.

Szükség esetén hatásvizsgálati tanulmány elkészítésével szemléltetjük a változtatás következményeit.

A megvalósíthatósági tanulmány részét képezheti az üzleti terv, amelyben a NOS Kft. közgazdászai számszerűen elemzik a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságát, a finanszírozás kérdését és a megtérülést.

A különféle változatokat összehasonlítjuk, elemezzük az előnyöket és a hátrányokat. Az értékelés pl. SWOT analízis, benchmarking összehasonlító elemzés és egyéb korszerű módszerek felhasználásával történik. Tanulmányainkhoz angol, francia nyelven is vállaljuk mélyinterjúk elkészítését.

Végül összefoglaló megállapításokat és ajánlásokat teszünk a vizsgált projekt további lehetőségeivel kapcsolatban.

Kérjük, vigyázzon! A NOS csak számla ellenében fogad el pénzt és csak szerződés alapján dolgozunk. Ha idegen számla nélkül kér Öntől pénzt a NOS nevében – ami sajnos előfordult már, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.