NOS Magazin

NOS nyertes pályázat – Innováció + Délmagyar.hu cikk

By | Kultúra, Szórakozás, NOS Magazin, Pályázat, Tanulmány | No Comments

A Dél-alföldi innovációs szolgáltatásigény felmérése során arra jutottunk, hogy régiónk megfelelő innovációs kultúrájának kialakításához kisgyermekkortól kezdődő fejlesztésre van szükség. Ahhoz, hogy a lakosság a tudásából profitálhasson, nagyobb együttműködési képességre, egymás iránti bizalomra és megfelelő kockázatviselési hajlandóságra kell(ene) tanítani a kicsiket. Kevésbé versenyre, mint inkább együttműködésre, egymás tudásának értékelésére sarkalló játékokat gyűjtöttünk, amelyek bármelyik óvodának vagy iskolának segítésére lehetnek – a hazai innováció sikeréért.

innováció kreativitás nos pályázat freepik
A BAROSS GÁBOR program keretében megvalósult rendezvényről, a játék és a képességfejlesztés összefüggéseiről az alábbi cikkben olvashatnak:

Délmagyar.hu

Nem mindennapi téma megvitatására gyűltek össze szerdán az óvodapedagógusok a közel 60 éve működő MÁV Óvodában.

Egy friss tanulmány kijelentéseit gondolták tovább, amely azt írja: ahol az emberek legfőbb „természeti” kincse a tudás, mint például Szegeden és környékén, ott különösen érdekes, hogy játékosan motiválják és kérdezésre biztatják-e a gyermekeket. Fontos, hogy a kicsik értékesnek érezhessék magukat, és felnőttkorukra megtalálják hivatásukat az egyetemi városban és környezetében.

Szeged az egyetem miatt (is) messze földön híres „szürkeállományáról”, vagyis az emberek tudásáról, a találmányokról, a kutatóintézetekről. Sőt a szegedi városfejlesztési stratégiában is szerepel a tudásalapú gazdaság kifejezés. Kérdés, mit jelent ez a hétköznapokban. A Játékosan az innovációért elnevezésű rendezvényen „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Szegedi Óvodájának vezetője, Bíró Irma egyetértett azzal, a megfelelő nevelésen is múlik, lesz-e tudósutánpótlás, ezért ők a legkülönbözőbb játékokkal, mozgáslehetőségekkel fejlesztik a gyermekek kreativitását. Saját nevelési programjukból szintén ez derül ki: tevékenységközpontú nevelési programjuk kiindulópontja a kommunikációra, kooperációra nevelés.

„Egy jó óvoda stabil érzelmi alapot ad, vagyis ideális esetben csak olyan óvónők dolgoznak, akiknek az emberi hozzáállása megfelelő” – mondta az óvodavezető, és hozzátette, csupán kiindulási pont, ha valakinek papírja van a tudásáról, e mellett kell, hogy sugározzon belőle a szeretet és a hivatástudat. Ha a gyermek a szülőn is látja a munka iránti elhivatottságot, az duplán jó – vélték az óvodapedagógusok. Elhangzott, az esetleges családi kríziseket gyorsabban átvészelik a gyerekek a mozgás, a tánc, a zene és az óvónők empatikus hozzáállása segítségével. Szintén fontos kisgyermekkorban, hogy az óvodák a felmerülő viselkedészavarokra, problémákra azonnal reagáljanak, őszinte, diszkrét beszélgetést, fogadó órát, biztosítsanak a szülőknek.

Kiderült, hiányzik az óvodák-iskolák közötti visszajelzés. Az óvodáknak megerősítésre lenne szükségük – mondta Bíró Irma. Próbálták a gyermekeket „követni” – mondta az óvodavezető – pár mondatos véleményt kértek volna egy-két év után az iskoláktól a volt óvodásaikról, hogy visszaigazolást kapjanak, ám egyelőre egyetlen iskola, a szegedi Béke utcai volt együttműködő kezdeményezésükre.

A „Játékosan az innovációért” programon kiemelték, fontos, hogy a gyermekeket hagyják kísérletezni, illetve elfogadják, hogy a gyermekek életkorukból fakadóan kérdeznek, néha ugyanazt a kérdést teszik fel tizenötször. Tiszteletben kell tartani a gyermek személyiségét, a családi elvárásokat, illetve utat mutatni a társadalmi elvárások felé.

Felvetődött, a gyermekeknek manapság talán azért vannak viselkedési problémáik, mert túl sok információ jut el hozzájuk, és ez maximálisan leterheli őket. A tanulmány kapcsán abban mindenki egyetértett az óvodai rendezvényen, hogy a fő cél a fontos értékek megléte, vagyis legyen bizalom és létbiztonság, hogy a gyerekek végül elégedett, sikeres, együttműködésre képes felnőttekké váljanak.


 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szokatlan_ovodai_ertekezlet/2162673/

A teljes ingyenes tanulmányt (“Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban” címmel) letölthetik honlapunkról.

További információt a tanulmányról és az innovációs játékgyűjteményről Kapás Csillától kaphatnak az info@noskft.hu címen.

Köszönet Császár Kata óvódapedagógusnak, F. Vadadi Adrienn óvodapedagógusnak, Paprika Márknak, Dr. Matuz Jánosnak, Medovárszky Zoltánnak, Kazal Kolosnak az innovációs tanulmányhoz nyújtott javaslataikért.

Sajtókapcsolatokért felelős munkatársunk: Kapás Csilla +36(62)443300

 

HVG

By | NOS Magazin | No Comments

Az uniós tanácsadási üzlet egyik “nagyja” a NOS Kft.:

A hvg TREND (XXVIII. évfolyam, 25. sz.) többek között arról írt,  jó helyre kerülnek-e a fejlesztési támogatások.

Sajtókapcsolatokért felelős munkatársunk: Kapás Csilla +36(62)443300

Mi a klaszter?

By | Egyéb, NOS Magazin, Tanulmány | No Comments

A Klaszter az Európai Unióban már régóta ismert és jól működő szerveződési modell, így ezek létrejöttét az EU maga is ösztönzi. A Klaszter nemzetközi (OECD-LEED) definíció szerint „olyan horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó önálló jogi személyiségű cégek integrációja, amelyek a kapcsolódó társadalmi intézményekkel együtt, ugyanabban az ágazatban dolgoznak,…regionálisan közel állnak egymáshoz, …piaci versenyzők és együttműködők alkotják, amelyeket összeköt a hosszú távú üzleti dinamika, az innováció, a közösen racionalizált tevékenységek költség csökkentő és hatékonyságot növelő üzletvitele…”.

A Klaszter tehát valójában a vállalkozásoknak egy olyan nem önálló jogi személyiségű stratégiai szövetsége, amely az eddig ismert vállalkozási csoportosulásoktól több szempontban is különbözik, így jobban megfelel napjaink kihívásainak. A klaszter non-profit szerveződés, munkájának költségeit a tagok fedezik abból a megtakarításból és piaci többlet eredményből, amit a klaszter tevékenysége számukra megteremt. Tevékenységét a klaszter közösen kialakított és elfogadott szerződés alapján végzi.

Pályázni fogok, de hogyan?

By | NOS Magazin, Pályázat | No Comments

Ha úgy dönt, hogy pályázni fog, akár a NOS-sal, akár egyedül, íme néhány hasznos ötlet:

8 egyszerű tipp a sikeres pályázathoz:

1. Gyorsan döntsön!
Minél előbb derítse ki, az ötletére van-e támogatás, pályázat!
2. Kiforrott ötlet kell
Milyen egy jó ötlet? Mire pályázzon?
Tapasztalatok szerint azok a sikeres pályázók, akik annyira lelkesek, elkötelezettek, hogy konkrét elképzeléseiket, beruházásaikat más forrásból – hitelből, tagi kölcsönökből – egyébként is megvalósítanák, legfeljebb lassabban. Tehát válasszon olyasmit, amivel egyébként is szívesen foglalkozna! A NOS Kft. több száz ilyen terv, álom megvalósulását segítette működése során.
3. Önrész is szükséges
Általában saját pénzt is mellé kell tenni a pályázaton nyert összegnek. Ritka a 100 százalékos támogatási intenzitás, ezért pályázat benyújtása előtt meg kell határozni az önerő összetételét.
A támogatás mértéke függhet a megvalósítás helyszínétől (pl. konvergencia régió, falusi CSOK, stb.) és a fejlesztés céljától is.
4. Írjam vagy írassam?
Egymillió forinttól kb. ötmillió forintos projektméretig azt szoktuk mondani, hogy érdemes házon belül megírni az egyszerű pályázatot. 10 millió Ft felett hasznos profikra bízni a dolgot. Ezek a pályázatok bonyolultabbak, ezért a cégek sokszor nem tudják saját apparátusukkal elkészíteni.
Állítólag az irodák többsége a 10 millió forintos határ feletti pályázatok elkészítését vállalja. Ha a pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányt kérnek, több területet kell jól ismerni, érteni kell a projekt műszaki, szociális, környezetvédelmi és gazdasági oldalát.
Kulcsfontosságú a pályázat sikere érdekében végzett tisztességes lobbitevékenység. A profi pályázatkészítők általában széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a lobbizáshoz. A lobbi azt jelenti, hogy lehetséges törvényes kereteken belül növelni egy pályázat nyerési esélyeit.
5. Nem elég nyerni
A kedvezményezettek gyakran nincsenek tisztában a támogatás elszámolásának nehézségeivel. A sikeres pályázatról szóló értesítést követően még sok munka árán érhető el a támogatás lehívása.
A pályázat beadásához szükséges dokumentáció beszerzése és a pályázat megírása tehát csak a kezdet, ezután jön a szerződéskötés, valamint a projektmenedzsment.
6. Közbeszerzési törvény
Figyelembe kell venni magáncégeknek is a közbeszerzési törvényt! Magánvállalatoknál az adott projekt jellege, nagysága és a támogatás mértéke határozza meg a közbeszerzési kötelezettséget.
7. Projektdokumentumok alapos, szó szerinti értelmezése
A pályázati kiírás, a pályázati útmutató, a beadott pályázati adatlap, valamint a megkötött támogatási szerződés “szent és sérthetetlen”, muszáj, hogy a projektgazda szó szerint és részletesen értelmezze és a megvalósítás során betartsa a bennük foglaltakat.
8. Elegendő idő = Jó pályázat
Magas színvonalú, megfelelő pályázat elkészítéséhez két-három hét szükséges (ennél hosszabb időtartam csak jobb). A részletesen átgondolt projektkoncepció a későbbi megvalósítást is nagyban elősegíti.

Miért van szükség pályázat- és tanulmányíróra?

By | NOS Magazin, Pályázat, Tanulmány | No Comments

Mit tud egy jó pályázatíró?
Gyorsan dolgozni 🙂 De tudni kell a hazai és az uniós elnyerhető pénzekről, alaposan ismerni kell a pályázati kiírást, útmutatókat. Szükség van közgazdasági-, pénzügyi-, jogi- és egyéb speciális szaktudásra, legtöbbször nyelvtudásra is. És ami még nagyon kell: precizitás. Akik döntenek, hogy ki kapja a pénzt, kizárólag megfelelően kidolgozott pályázatot olvasnak el.

Így zajlik a NOS-nál a pályázatkészítés

By | NOS Magazin, Pályázat | No Comments
Hogyan zajlik a NOS Pályázati és Tanácsadó Központnál a pályázatkészítés?


1. Megkeresés
Ha megkeres bennünket, megkérjük, részletesen ismertesse velünk ötlét, elképzelését. Projekt adatlapunk kitöltésével és megküldésével felveheti a kapcsolatot velünk. Kutatjuk a megvalósításhoz szükséges uniós vagy hazai forrású pályázatot, illetve – ha szükséges – kiegészítő forrásként a legkedvezőbb hitellehetőséget.


2. Árajánlat
Ha megvan a konkrét pályázati lehetőség, ajánlatot teszünk Önnek az elkészítés határidejére és a szakértői munka díjára. A feltételeket megbízási szerződés rögzíti.
A szakértői feladatok díjazása két részből áll: egyrészt a pályázat benyújtásakor a Megbízó a pályázat összeállításáért és benyújtásáért pályázatkészítési alapdíjat. Ez a pályázatkészítés ára, ami függ a pályázati anyag jellegétől, bonyolultságától.
Másrészt nyertes pályázat esetén kiegészítő szakértői díjat kérünk, amelynek összege a megítélt támogatási összeg százalékos hányada.


3. Beszerzendő adatok és dokumentumok
A megkötött szerződés alapján elkezdődik a közös munka a pályázati kiírás(ok) alapján. Megbízónk részére összeállítunk egy listát a beszerzendő adatokról és dokumentumokról.


4. Pályázatkészítés és -benyújtás
Az Öntől kapott adatokkal összeállítjuk a pályázatot, kitöltjük az adatalapokat. Ha szükséges, elkészítjük az üzleti tervet, a megvalósíthatósági-, illetve egyéb hatástanulmányt, elemzést, nyilatkozatokat. Begyűjtjük a szükséges mellékleteket. A dokumentációt a Megbízó aláírja, mi pedig az aláírást, sokszorosítást, bekötést  követően benyújtjuk az illetékes szervhez a komplett pályázati dokumentációt.
Az elkészített pályázati dokumentum egy teljes nyomtatott és teljes elektronikus példányát átadjuk Önnek.
A pályázat benyújtása után szakértői kötelezettségvállalásunk van, vagyis, ha esetleg lesz hiánypótlás/kiegészítő kérdés, azt is elküldjük, megválaszoljuk.


5. Projektmenedzsment (igény szerint)
Amikor megnyertük a pályázatot, vállaljuk a nyertes pályázat menedzselését, vagyis: tartjuk a kapcsolatot a kiíró-közreműködő szervvel, szakmai segítséget adunk a támogatási szerződés megkötéséhez, Önnel együtt dolgozunk a megfelelő támogatási elszámolás érdekében. Amit a kötelező adatszolgáltatáshoz kérnek, együtt beadjuk, szükség esetén sajtóközleményt írunk, sajtót szervezünk, szóval segítünk, hogy a nyertes pályázat eredménye sikertörténet legyen és erről rengetegen tudjanak.


Jó tudni:
A pályázatkészítés megbízóinkkal közös munka.
Ahhoz, hogy a pályázaton megnyert pénzt Ön felvegye és elköltse, nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni! A munka nehézségekkel jár. A szerződés, az elszámolás feltételeinek biztosítása sokszor nagyon bonyolult folyamat eredménye. Segítünk!


Árajánlatunkat az info@noskft.hu címre kérheti. Kérjük, írja meg nekünk elképzelését, ötletét, amelyre pályázati forrást keres!

Most aktuális pályázatokról információ: (+3630) 5805949

Így készül a NOS megvalósíthatósági tanulmány, a NOS Smart City audit és koncepció

By | NOS Magazin, Tanulmány | No Comments

Hogyan lehet az ötletből megvalósítás, pláne magvalósíthatósági tanulmány? Hogyan jön létre az a dokumentum, amelyet később a szakemberek is átlátnak, amely alapján létrejön a fejlesztés?

Általában a NOS irodájában találkozunk, egy kávé mellett megismerkedünk és megismerjük a projektjét. Ha távolabbról keres bennünket valaki, akkor videokonferencián, vagy csak a kitöltött projekt adatlapon keresztül találkozunk.

Elkészült az adatlap? Akkor megvannak az alap-adatok. A NOS a kitöltött projekt adatlap, az egyéb feltételek alapján árajánlatot tesz Önnek (az ajánlatban benne lesz az elkészítés időtartama, szakértői munka díja, feltételei). A cégünk által vállalt tevékenység elvégzésének feltételeit az Önnel megkötött megbízási szerződés rögzíti.

Adatgyűjtés és problémadefiniálás következik. Ennek során felmérjük a megbízó igényeit, megismerjük az előzményeket és a körülményeket, az ágazati standardokat. Például interjút készítünk az Ön cége, intézménye vezetőivel, munkatársaival, megismerjük a szervezeti felépítést, a munkafolyamatokat, prominencia-vizsgálatokat végzünk az érintett személyek körével. A sokéves NOS tapasztalat alapján megvizsgáljuk a fejlesztési lehetőségek korlátait.

Ekkor koncepciót készítünk. Ebben szoktuk rögzíteni az új üzleti elképzelés alapelveit, illesztve a vállalat szervezeti felépítéséhez. Ismertetjük az elérni kívánt helyzetet, a lehetséges szervezeti és működési változatokat, a létrehozás fázisait.

Szükség esetén hatásvizsgálati tanulmány elkészítésével szemléltetjük a változtatás következményeit.

A megvalósíthatósági tanulmány részét képezheti az üzleti terv, amelyben a NOS Kft. közgazdászai számszerűen elemzik a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságát, a finanszírozás kérdését és a megtérülést.

A különféle változatokat összehasonlítjuk, elemezzük az előnyöket és a hátrányokat. Az értékelés pl. SWOT analízis, benchmarking összehasonlító elemzés és egyéb korszerű módszerek felhasználásával történik. Tanulmányainkhoz angol, francia nyelven is vállaljuk mélyinterjúk elkészítését.

Végül összefoglaló megállapításokat és ajánlásokat teszünk a vizsgált projekt további lehetőségeivel kapcsolatban.

Kérjük, vigyázzon! A NOS csak számla ellenében fogad el pénzt és csak szerződés alapján dolgozunk. Ha idegen számla nélkül kér Öntől pénzt a NOS nevében – ami sajnos előfordult már, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.